LUMA kontan vwè zòt

L.U.M.A (Linivè Olendeng a Lézantiy)

Sé on asosiyasyon ki ka chèché voyé douvan laliwondaj é patrimwàn kiltirèl a Lézantiy adan liv pou timoun.

Nou mété si entèwnèt : déotwa lidé pou travay, enpé gadmanjé pédagojik é bontibwen chimen kòsyè si déotwa albòm nou anvi fè zòt dékouvè.

Ki zòt té ké mèt-lékòl, ka travay évè piti timoun oben fanmi a sé timoun-la, nou ka envité zòt fè on ti lantou si sit-la.

Vini pyoché, enpé toupatou,onlo bèl ti biten nou ka èspéré ké fè timoun a-zòt plézi.

Sa ké fè nou plézi, si zòt lésé ban-nou on ti mésaj oben dé ti mo kat pawòl (sa ka ban-nou fòs !!!)

               Vizité byen !!!